Afholdte kurser 2015

Undervist på Complete Vocal Institute  i ind – og udland ( København, Tel Aviv, Amsterdam, Oslo & Zurich)    

Præsentations – og taleteknik-kurser  for ledelse og medarbejdere på Telenor (CBB mobil) 

Performance og fortolknings-workshop med gospel-koret “Conquerors”.

Voice Conference

Deltaget i – og holdt et mindre oplæg på – COST 2103 (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) København dec 2015 v Mette F Pedersen samt været oplægsholder på en stemmekonference på Teaterhøgskolen i Oslo

Afholdte kurser 2014

Underviser på Complete Vocal institute i København, Oslo, Helsinki og Amsterdam feb – dec  2014

Talekursus for Forsvaret på Svanemøllen kaserne i Kbh (Jan)

Voice Conference

Deltaget i PEVOC Marseilles 2011 samt Prag 2013.