Undervist på Complete Vocal Institute  i ind – og udland ( København, Tel Aviv, Amsterdam, Oslo & Zurich)    

Præsentations – og taleteknik-kurser  for ledelse og medarbejdere på Telenor (CBB mobil) 

Performance og fortolknings-workshop med gospel-koret “Conquerors”.